Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7: 18g-19g30

Điệu nhảy Tandava và điệu múa Kaoshikii

TANDAVA Tandava là một điệu nhảy tâm linh, đã có cách đây 7.000 năm, do nhà yogi vĩ đại Ấn Độ là Shiva đưa vào tập luyện. Ngài cũng được gọi là Nataraj – (Vua Khiêu Vũ). Từ ngữ Tandava bắt nguồn từ tiếng Phạn, “tandu” nghĩa là “nhảy”. Tandava là “bước nhảy căn bản”, […]

Chi tiết »